Wyniki wyszukiwania dla:

Msza Święta za pośrednictwem mediów

Pierwsze, niedzielne czytanie zaczerpnięte z Księgi Kapłańskiej podaje zasady jakie obowiązywały chorego na trąd. A były to: izolacja, odosobnienie czyli taka jakby dobrze nam znana kwarantanna.

Aktywne uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.
Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy św. nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.
Abp Marek Jędraszewski zachęca, żeby transmisje mszy św. przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.
Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.
Nie mając możliwości przyjęcia Komunii św. sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo. Aby to zrobić, konieczna jest taka sama dyspozycja, jak dla Komunii sakramentalnej, czyli stan łaski uświęcającej. Kościół otrzymał sakramenty jako skuteczny i niezawodny środek do otrzymywania łaski. Ale Pan Bóg nie jest ograniczony w działaniu jedynie do sakramentów, dlatego może udzielić tych samych owoców, kiedy Komunię przyjmujemy na sposób duchowy. W swojej hojności może odpowiedzieć na moje pragnienie komunii z Nim według mojej wiary i dyspozycji do zjednoczenia z Nim. Komunia duchowa w wierze i miłości do Chrystusa skutkuje faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu (np. przynosi odpuszczenie grzechów lekkich, zdrowie duszy i ciała).
W czasie uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów pragnienie przyjęcia Komunii duchowej można wyrazić w prostych słowach osobistej modlitwy. Np. takiej:
„Panie, bardzo pragnę zjednoczenia z Tobą, a nie mam możliwości przyjęcia Twojego Ciała i Krwi w Komunii Świętej. Wierzę w Ciebie i kocham Cię, dlatego proszę, udziel mi owoców Komunii ze sobą”.
Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło


Podziel się tym wpisem: