Wyniki wyszukiwania dla:

Sprawozdanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej

Kraków – Łosiówka, 15 lutego 2021)

Zebranie Rady Duszpasterskiej rozpoczęło się po Mszy św. wieczornej, która była sprawowana w intencji ks. Jacka Ryłko z okazji jego urodzin. Po przywitaniu i odmówieniu modlitwy złożono życzenia urodzinowe ks. Jackowi.

Następnie głos zabrał ks. Jacek i przypomniał że od ostatniego zebrania Rady Duszpasterskiej upłynął równy rok i prawie wszystkie omawiane wtedy sprawy nadal są aktualne. Również teraz trudno jest przewidzieć, jak dalej rozwinie się sytuacja i na ile nowe obostrzenia pandemiczne pozwolą na funkcjonowanie kościoła i sprawowanie liturgii. Niemniej jednak wstępnie ustalono, że:

  • Chociaż nie będzie tradycyjnych rekolekcji, to jednak trzeba zachęcić ludzi do korzystania z rekolekcji internetowych i pomóc starszym osobom w jakiś sposób je udostępnić. Jeżeli byłyby rekolekcje w telewizji to należałoby nagłośnić terminy i stacje TV w których będą one głoszone.
  • Również udział w Gorzkich Żalach, Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym jest ograniczony i trudno przewidzieć ze względu na obecne i przyszłe obostrzenia  kwarantannowe. Ustalono że w miarę możliwości Drogę Krzyżową poprowadzą grupy działające przy duszpasterstwie.
  • Należy zadbać też o zrobienie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, przy pomocy osób, które do tej pory były przy tym zaangażowane. 
  • Jak w ubiegłych latach podczas Triduum Paschalnego spróbujemy zorganizować straż przy Grobie Pańskim w Ogrodzie Biblijnym, choć mogą być z tym trudności ze względu na pogodę i śnieg. Także adorację Grobu Pańskiego, choć z doświadczenia poprzednich lat wiadomo, że nie przychodzi na nią zbyt dużo parafian. 

Pani Renata Rutkiewicz przedstawicielka grupy „Rodzina Boga” i „Ziemia Boga”, postara się o wydelegowanie przedstawicieli z obu grup do Rady Duszpasterskiej.  

Sprawy charytatywne. Stanisław Stelmach poinformował, że przekazano do Caritas 1000 zł jako pomoc dla Chorwacji po trzęsieniu ziemi. Renata Rutkiewicz zadeklarowała w imieniu grupy „Rodzina Boga” że gdyby zaistniała taka potrzeba to wzorem ubiegłego roku zrobią świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących parafian. 

Ks. Jacek przedstawił na koniec sprawę inwestycji w duszpasterstwie:

  • W najbliższym czasie planowane jest malowanie wnętrza kościoła. Będzie to z nową koncepcją wystroju kościoła, z założeniem nowej instalacji elektrycznej, ociepleniem stropu oraz nowym nagłośnienia.
  • Na zalecenie straży pożarnej należy trochę przerobić system grzewczy kościoła, a zwłaszcza zainstalować nowy piec centralnego ogrzewania.
  • Obudowanie windy zewnętrznej do kościoła jest konieczne ponieważ winda przestała działać w okresie zimowym z powodu minusowej temperatury.  

Wspólną modlitwą zakończono zebranie.

Renata Rakoczy


Podziel się tym wpisem: