Wyniki wyszukiwania dla:

Komentarz do czytań

W pierwszym czytaniu autor natchniony przypomina nam prawdę, że to Pan Bóg najlepiej a do tego dogłębnie zna ludzkie serce. Wie w jakim jest stanie. Czy nadaje się do przyjęcia Bożych darów? Czy On może niejako „zaryzykować” i te dary w tym sercu umieścić, temu sercu je powierzyć? Takie serca, gotowe do przyjęcia Bożej łaski mieli poganie zgromadzeni w domu setnika Korneliusza. Oni, słuchając przemawiającego Piotra apostoła, otrzymali dar Ducha Świętego. Dzięki temu mogli mówić językami i nie chodzi o angielski, francuski, niemiecki czy polski, ale o języki szczególne, które pozwoliły im chwalić, wielbić Pana Boga. To wszystko w sercach i umysłach przybyłych do Korneliusza uczniów pochodzenia żydowskiego wywołało zdziwienie, tym bardziej, że owi poganie nie byli jeszcze ochrzczeni, nie należeli do wspólnoty Kościoła. Czy oprócz zdziwienia, dołączyli się do modlących się pogan, tego nie wiemy. Wydaje się, że po pierwszym zdziwieniu i szoku to zrobili. Wspólnie z nimi wielbili Pana.

Czy ja nie próbuję za Pana Boga, kierując się tylko zewnętrznymi przesłankami decydować, czy Panu Bogu wręcz podpowiadać, kto może a kto nie może otrzymywać Jego darów? Czy o te dary i ich dobre wykorzystanie modlę się dla siebie i moich braci i sióstr? Czy nikomu Bożych darów nie zazdroszczę, nie widząc, że tez je posiadam? Czy cieszę się, widząc jak moi bracia i siostry w wierze żyją, korzystając z mocy Bożych darów? Czy sam z nich korzystam? Czy dbam szczególnie o owocną współpracę z Duchem Świętym? Być może nie posiadam daru języków, ale języka, który mam w buzi używam dla chwały Pana Boga i dobra moich bliźnich. Czy modląc się nie tylko proszę, dziękuję, przepraszam Pana Boga, ale też Go uwielbiam?

Pomodlę się o dar szacunku dla każdego człowieka, którego Pan stawia codziennie na mojej drodze życia. O owocną współpracę z Duchem Świętym. Odmówię, choć krótką, modlitwę uwielbienia. Pomodlę się o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych, życie wieczne dla zmarłych.


Podziel się tym wpisem: