Wyniki wyszukiwania dla:

MARYJO WSPOMOŻENIE WIERNYCH MÓDL SIĘ ZA NAMI

Kult Wspomożycielki Wiernych sięga XVI wieku, kiedy to po zwycięstwie oręża chrześcijańskiego nad flotą turecką pod Lepanto w 1571, papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie “Wspomożenie wiernych, módl się za nami!”

W 1816 roku papież Pius VII ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem – tego właśnie dnia, 24 maja 1814, uwolniony został z niewoli Napoleona i mógł powrócić na osieroconą przez pięć lat stolicę rzymską.

Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Matki Bożej Wspomożycielki był jego następca na stolicy prymasowskiej, kardynał Stefan Wyszyński. Dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej (5.09.1958) prośbę o zaprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim na dzień 24 maja. Episkopat Polski chciał w ten sposób potwierdzić, że naród polski nie tylko wyróżnia się wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale może też wymienić wiele dat, w której doznał Jej szczególniejszej opieki. Tytuł ten więc stanowi zarówno hołd wdzięczności dla Maryi jako szczególnej patronki i opiekunki narodu polskiego, jak i zachęcę do tym większej miłości i ufności ku Niej.

W Rodzinie Salezjańskiej, od czasów księdza Bosko, Maryja jest wzywana pod tym imieniem. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych jest największym świętem salezjańskim.

Św. Jan Bosko nie od początku swej działalności czcił NMP Wspomożenie Wiernych. Wcześniej szczególnej pomocy szukał u Matki Bożej Pocieszenia. Swoim chłopcom zaś, uczęszczającym do oratorium, jako wzór stawiał Maryję Niepokalaną.

W Jej święto przypada również Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.  Ten dzień jest w Chinach wspomnieniem Matki Bożej z Sheshan – Królowej Chin. Papież Benedykt XVI ogłosił ten dzień światowym Dniem Modlitw za Kościół w Chinach.

Na Łosiówce kult Wspomożycielki rozpoczął się wraz z przybyciem salezjanów w 1918 roku. W dniu 24 maja 1941 roku zostało aresztowanych przez gestapo 11 salezjanów, z których 8 jest w drodze na ołtarze, a pierwszy – ks. Józef Kowalski już został beatyfikowany w 1999 roku.

  1. Błogosławiony ks. Józef Kowalski (1911 – 1942)
  2. ks. Ignacy Antonowicz SDB, (1890-1941)
  3. ks. Ignacy Dobiasz SDB, (1880-1941)
  4. ks. Karol Golda SDB, (1914-1942)
  5. ks. Franciszek Harazim SDB, (1885-1941)
  6. ks. Ludwik Mroczek SDB, (1905-1942)
  7. ks. Włodzimierz Szembek SDB, (1883-1942)
  8. ks. Jan Świerc SDB, (1877-1941)
  9. ks. Kazimierz Wojciechowski SDB, (1904-1941)

Podziel się tym wpisem: