Wyniki wyszukiwania dla:

Sakramenty i sakramentalia


Sakramenty Święte w naszym kościele:

 • Chrzest św. – niedziela podczas mszy św. o godz. 1200
 • I Komunia i Bierzmowanie – zasadniczo z własną klasą ze szkoły dziecka (przygotowanie starszych do bierzmowania – do uzgodnienia w kancelarii)
 • Sakrament małżeństwa – w terminach wcześniej uzgodnionych w kancelarii parafialnej
 • Namaszczenie chorych – w ramach wizyt I-piątkowych lub do uzgodnienia
 • Wiatyk (umierający) – zgłoszenie chorego telefoniczne lub osobiste do duszpasterza
 • Spowiedź – codziennie przed każdą mszą św.

Stali spowiednicy w naszym kościele:

Celem pełniejszego wykorzystania Sakramentu Pokuty i Pojednania zachęcamy do korzystania ze stałego spowiednika. Dlatego też udostępniamy grafik dyżurów spowiedników.

Niedziele i święta – spowiedź przed mszami św. o godzinie:

 • 730 spowiednik zmienny
 • 1000 spowiednik zmienny
 • 1200 ks. Jan Krawiec SDB
 • 1800 spowiednik zmienny

W tygodniu – spowiedź przed Mszą świętą o godzinie 1800:

 • poniedziałek – ks. Sylwester Rozemberg SDB
 • wtorek – ks. Tadeusz Biesaga SDB
 • środa – ks. Adam Paszek SDB
 • czwartek – ks. Stanisław Lasak SDB
 • piątek – ks. Zbigniew Wójcik SDB
 • sobota – ks. Wojciech Gretka SDB

Sakramentalia:

 • pogrzeb – uzgodnienie z zarządem cmentarza daty i godziny pogrzebu, a potem zgłoszenie się z tym terminem pogrzebu i aktem zgonu do kancelarii parafialnej
 • poświęcenie przedmiotów kultu religijnego – po mszach św. w zakrystii