Wyniki wyszukiwania dla:

Odpusty za zmarłych

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej przypominamy o tym jak uzyskać odpust za zmarłych. Jeśli tekst wyda się zawiły, można wspomóc się grafiką poniżej.

Odpust za zmarłych dotychczas możliwy do uzyskania jedynie w dniach 1-8 listopada, z powodu trwającej pandemii, można uzyskać wybierając dowolne 8 dni listopada, na modlitwę za zmarłych. Dni te nie muszą następować jeden po drugim. Do uzyskania tego odpustu nie jest konieczne fizyczne nawiedzenie cmentarza. W obecnej sytuacji należy natomiast pomodlić się za zmarłych zachowując warunki odpustu: stan łaski uświęcającej, Komunia św., brak przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo).

Dodatkowo zachowując te same warunki, nie tylko w dniu 2 listopada, ale także w inny możliwy dzień tego miesiąca, można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając kościół lub publiczną kaplicę i odmawiając Ojcze nasz i Wierzę w Boga.


Podziel się tym wpisem: