Wyniki wyszukiwania dla:

Ministranci


Lektorzy i ministranci:

– spotkania i próby – w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.30 przed mszą św. o 12.00

Scholka „Promyczki z Łosiówki”

– spotkania i próby – w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.30 przed mszą św. o 12.00
opiekunka: Renata Rutkiewicz

Ponadto istnieje jeszcze:

– Liturgiczna Grupa Dorosłych
– Liturgiczna Grupa „Ziemi Boga”

INFO dla MINISTRANTÓW i TYCH, KTÓRZY CHCĄ NIMI BYĆ:

Kto to jest „ministrant”?
Określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.
Istotę świadomego uczestnictwa służby liturgicznej w świętych obrzędach w piękny sposób ujmują słowa modlitwy ministranta przed Mszą św.:
„(…)Do świętej przystępuję służby, Chcę ja dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia; By myśli moje były przy Tobie, By oczy moje były zwrócone na ołtarz, A serce moje oddane tylko Tobie. Amen”

Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa należą:
pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,
nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian),
przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie),

Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych należą:
bycie przykładem w postawach, gestach, słowach, dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy.

Fragmenty przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszonego do ministrantów, 2.08.2006r.:

Drodzy Ministranci!

Dziś, widząc was tutaj, przede mną, na Placu św. Piotra, myślę o apostołach i słyszę głos Jezusa, który mówi wam: „Już was nie nazywam sługami (…), ale nazwałem was przyjaciółmi: (…) wytrwajcie w miłości mojej, (…) abyście owoc przynosili” (J 15, 9.16). Wzywam was: słuchajcie tego głosu! Chrystus nie powiedział tego tylko 2000 lat temu; On jest żywy i mówi to wam teraz. Słuchajcie tego głosu z wielką gotowością; ma coś do powiedzenia każdemu. Być może niejednemu z was mówi: „Chcę, abyś mi służył w sposób szczególny jako kapłan, stając się w ten sposób moim świadkiem, będąc moim przyjacielem i wprowadzając innych w tę przyjaźń”. Wsłuchujcie się więc z ufnością w głos Jezusa. Powołanie każdego jest różnorodne, ale Chrystus pragnie przyjaźni ze wszystkimi, tak jak to uczynił z Szymonem, którego nazwał Piotrem, z Andrzejem, Jakubem, Janem i z pozostałymi Apostołami.

Jesteście bardzo blisko Jezusa w Eucharystii i to jest największym znakiem Jego przyjaźni do każdego z nas. Nie zapominajcie o tym; i dlatego proszę was: nie przyzwyczajajcie się do tego daru, aby nie stał się on rodzajem nawyku, wiedząc, jak działa i czyniąc to automatycznie, ale codziennie na nowo odkrywajcie, że dzieje się coś wielkiego, że żywy Bóg jest pośród nas i że możecie być blisko Niego oraz pomagać, aby Jego misterium było sprawowane i łączyło ludzi. Jeśli nie popadniecie w przyzwyczajenie i będzie pełnić swoją służbę, wychodząc od swego wnętrza, wówczas będziecie prawdziwie Jego apostołami i zaniesiecie owoce dobroci i służby do każdego środowiska swego życia: do rodziny, szkoły i na czas wolny. Tę miłość, którą otrzymujecie w liturgii, zanieście wszystkim osobom, zwłaszcza tam, gdzie dostrzegacie, że brakuje im miłości, tym, którzy nie otrzymują dobra, którzy cierpią i są samotni.

W naszej Wspólnocie obecnie przygotowuje się do służby liturgicznej 5 ministrantów.