Wyniki wyszukiwania dla:

Wystrój Kościoła


WYSTRÓJ KOŚCIOŁA

Pierwotny, surowy wystrój kościoła z 1947 r. zastąpił w latach 60. projekt ks. Jerzego Schneidera sdb. Obecny wygląd wnętrza jest dziełem Stanisława Jakubczyka z lat 1976-79. W prezbiterium na ścianie wykonano mozaiki przedstawiające Ostatnią Wieczerzę i Zesłanie Ducha Świętego autorstwa Stanisława Jakubczyka. Między nimi umieszczono nad tabernakulum figurę Matki Bożej projektu i wykonania Mieczysława Stobierskiego. Tegoż artysty są także ołtarz i pulpity oraz stacje Drogi Krzyżowej. Witraże projektu Józefa Furdyny wykonano w latach 1983-90 w krakowskiej Pracowni Witraży Zarzyccy i następnie zamontowano je w kościele. Natomiast posadzka kamionkowa kościoła w stylu art deco jest projektu Jana Kaisera (Kajzera) sdb i została wykonana w 1947 r.

OPIS WITRAŻY

10 witraży po prawej stronie nawy przedstawia wizję św. Jana Bosko z 1862 r. mówiącą o przyszłości Kościoła pn. „Sen o dwóch kolumnach”.

Z kolei witraż nad wejściem głównym do kościoła prezentuje herb salezjanów, a przedstawione symbole oznaczają: gwiazda, kotwica i serce – cnoty teologiczne nadziei, wiary i miłości; postać św. Franciszka Salezego – patrona Zgromadzenia; las – założyciela (po włosku „bosco” znaczy „las”); góry – dążenie do doskonałości; palma i laur – nagrodę za życie wieczne. Dewiza „Da mihi animas, cetera tolle” („Daj mi duszę, resztę zabierz”) wyraża wzór doskonałości salezjanina.

Natomiast 10 witraży po lewej stronie nawy nawiązuje także do jednej z wizji ks. Bosko i przedstawia świętych i błogosławionych Rodziny salezjańskiej zgromadzonych w Ogrodzie salezjańskim w niebie wokół Maryi Wspomożycielki: (od lewej) Sługa Boży kard. August Hlond (+1948; prymas Polski), św. bp Alojzy Versiglia i św. Kalikst Caravario (+1930; męczennicy z Chin); bł. Filip Rinaldi (+1931; przełożony generalny salezjanów); bł. Michał Rua (+1910; następca ks. Bosko, przełożony generalny salezjanów); św. Dominik Savio (+1857; wychowanek ks. Bosko), św. Jan Bosko (+1888); św. Maria Dominika Mazzarello (+1881; współzałożycielka salezjanek), bł. Laura Vicuňa (+1904; wychowanka salezjanek z Argentyny), Służebnica Boża Dorota Chopitea (+1891; współpracownica salezjańska z Hiszpanii), Służebnica Boża Małgorzata Bosko (+1856; matka ks. Bosko), Sługa Boży Rudolf Komorek (+1949; misjonarz w Brazylii), bł. August Czartoryski (+1893; pokorny książę salezjanin).

TWÓRCY WYSTROJU WNĘTRZA:

STANISŁAW JAKUBCZYK
Jest „renesansowym” artystą, będąc malarzem (malarstwo sztalugowe, olejne i akwarelowe), rzeźbiarzem, twórcą kilkuset mozaik, witraży, sgraffit, polichromii kościelnych w kraju i za granicą. Jest też autorem wystroju wnętrza naszego kościoła, w tym wykonawca mozaik w prezbiterium. Jego prace plastyczne znajdują się w obiektach sakralnych w Polsce, Szwecji, Słowenii i Wielkiej Brytanii.
Jest on również filmowcem (filmy krótkometrażowe z zakresu plastyki, dokumentalne i fabularne), poetą i  pisarzem. Dotychczas ukazało się drukiem dwanaście jego pozycji, wśród których są m.in.: „Drogi i ludzie” (2001), „Patrząc z boku” (2008), „Krajobraz przemijania” (2015), „Nasza polska Kilo” (2016), „Tacy jesteśmy” (2017), „Światło czy mrok” (2018). W tych dniach zostaje wydana antologia jego poezji.
Urodził się we wsi Lubatowa koło Iwonicza-Zdrój w powiecie krośnieńskim (województwo podkarpackie) 18 maja 1916 r. Jego brat – bliźniak Jan (+2010) był księdzem archidiecezji przemyskiej. Studia artystyczne ukończył w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w dwóch etapach. Przed wojną, w latach 1937–1939, studiował pod kierunkiem profesorów: Dunikowskiego, Jarockiego, Przebindowskiego, Sichulskiego, Mehoffera i Weissa. Natomiast po wojnie, w latach 1945-47, uczyli go tacy profesorowie jak, Eibisch,Fedkowicz, Frycz, Gardowski Jarocki. Studia na ASP połączył z ukończeniem wyższego Studium Pedagogicznego oraz Studium Filmowego, będące zalążkiem przyszłej Akademii Filmowej w Łodzi.
Od lat jest krakowianinem, w tym od 1960 r. mieszka w Podgórzu przy ul. Traugutta, gdzie na ostatnim piętrze ma swoja pracownię.

ks. Robert Bieleń sdb