Wyniki wyszukiwania dla:

Comiesięczne


  • 1. wtorki m-ca – 1730: różaniec za zmarłych wspominanych w wypominkach rocznych;
    1800 – msza św. za tych zmarłych
  • 1. czwartki m-ca – 1800 msza św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie w intencji Liturgicznej Służby, ich rodzin oraz o powołania; po mszy: wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszej Krwi Chrystusa
  • 1. piątki m-ca – 1800 msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa; po mszy: wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • 1. soboty m-ca (dzień Maryjny) – 1730 – nabożeństwo maryjne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią do MB
  • 15 dzień m-ca – rozpoczęcie Nowenny do Wspomożycielki (trwa do 23 dnia m-ca)
  • 24 dzień m-ca – wspomnienie MB Wspomożenia Wiernych: 1730 – nabożeństwo do MB Wspomożenia Wiernych i zmiana tajemnic Różańca
  • ostatni dzień m-ca – wspomnienie ks. Bosko: msza św. w intencji dobrodziejów i ofiarodawców naszego kościoła o błogosławieństwo Boże dla nich

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH

Dzień I – 15 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu Twego miłosierdzia, usłysz wołanie swojego ludu, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

K. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
K. Maryjo, Wspomożenie Wiernych, L. Mód się za nami.
K. Dozwól nam chwalić Ciebie, o Panno Święta, L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił, spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień II – 16 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, przemożna Królowo i Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic, spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.

Dzień III- 17 dzień miesiąca
O Maryjo, Matko ukochana, która byłaś potężną Opiekunką Piusa VII i innych papieży aż po dzień dzisiejszy, osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi Ojca świętego. Ochraniaj go stale wśród różnych przeciwności, rozpalaj w nim żar ducha, bądź mu natchnieniem i przewodniczką, by mógł wszystkich ludzi dobrej woli zjednoczyć w Kościele Chrystusowym.

Dzień IV- 18 dzień miesiąca
O Maryjo, Królowo Apostołów, weź w swą przemożną opiekę biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha jedności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu świętemu i pałającą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się serdecznie misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie.

Dzień V – 19 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, Królowo Męczenników, która za swego życia ziemskiego doświadczyłaś najstraszniejszych cierpień, wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje obowiązki religijne, okazując się zawsze Twymi wiernymi dziećmi.

Dzień VI – 20 dzień miesiąca
O Maryjo, Wspomożycielko chrześcijan, wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowania w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy Ci dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga Ojca naszego, ofiarą składaną poprzez Jezusa, Syna Twego, który nam zapewnia wieczne zbawienie.

Dzień VII – 21 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów, wskutek których dusze obojętnieją i oddalają się ud Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty zagubionych grzeszników.

Dzień VIII – 22 dzień miesiąca
O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza Swego Boskiego Syna, która, na wieść o Jego zaginięciu, szukałaś Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię, spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa, dopomagaj mu kształtować się w atmosferze prawdy i miłości, i strzeż je od zagubienia na drogach grzechu.

Dzień IX – 23 dzień miesiąca
O Maryjo, Matko Najdobrotliwsza, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan, otaczaj nas swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę śmierci, i spraw, abyśmy, kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie.