Wyniki wyszukiwania dla:

Chrzest


Zgłaszanie chrztu

– Dokonują rodzice najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem

Potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • metryka ślubu kościelnego rodziców (ew. świadectwo kontraktu cywilnego)
 • dowód osobisty
 • dane personalne rodziców chrzestnych

Nauka przedchrzcielna

– odbywa się w kancelarii parafialnej przy zgłaszania chrztu

Chrzestnym może być ten, kto:

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/
 • jest katolikiem
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić
 • prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej)
 • nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/

Rodzice Chrzestni!

Przyjmujecie na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

Rodzic chrzestny jest osobą wierzącą, praktykującą i odpowiedzialną, ukończył 16 rok życia i przyjął sakrament bierzmowania; może wypełnić funkcję rodzica chrzestnego, zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 874, par. 1