Wyniki wyszukiwania dla:

Sprawozdania


Protokół z zebrania Rady Duszpasterskiej

Łosiówka,  12 lutego 2020

Na początku spotkania Ks. Jacek Ryłko przywitał zebranych członków Rady Duszpasterskiej i wspólnie odmówiono modlitwę o owocny  przebieg obrad.

 • Pierwszym punktem była pozytywna ocena działania parafialnej Grupy Charytatywnej, oraz spontaniczne włączenie się wspólnoty Ziemia Boga w sfinansowanie i ofiarowanie świątecznych paczek dla dzieci i osób starszych potrzebujących pomocy. Obdarowani byli za nie bardzo wdzięczności.
 • Wspólnota Ziemia Boga chce się ponadto jeszcze bardziej włączyć z różnymi inicjatywami w duszpasterstwo na Łosiówce. Chce m.in. zaoferować swoją pomoc w opieki nad chorymi parafianami poprzez odwiedziny, robienie zakupów. Zamiary te potwierdziła obecna na zebraniu przedstawicielka Ziemi Boga Pani Kinga Łopacińska. Wspólnota  będzie obecna i będzie animować  rekolekcje wielkopostne na Łosiówce, które poprowadzi od 15 marca Stanisław Mierzwa, były rektor naszego Kościoła w latach 2004/05–2010/11Chce pomóc starszym osobom przez organizację transportu na rekolekcje i zorganizować dla nich spotkanie tzw. agapę. Kontakt w tej sprawie poprzez rektora naszego Kościoła ks. Jacka Ryłko.
 • Z kolei zostały omówione sprawy związane z nadchodzącym Wielkim Postem i Świętami Wielkanocnymi w tutejszym Kościele. Ksiądz Jacek poprosił zebranych o szerokie rozpropagowanie i zachętę do uczestnictwa w rekolekcjach wśród wiernych. W związku z tym wywiązała się dyskusja i padały różne propozycje dotyczące rekolekcji, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, wykonanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, przebieg Triduum Paschalnego (Krystyna Dąbek, Janusz Lelek, Renata Rutkiewicz, Stanisław Stelmach). Uzgodnienia będą podane w  bieżących ogłoszeniach i w pisemku Sygnaturka.
 • Janusz Lelek, opiekun – wolontariusz Ogrodu Biblijnego na Łosiówce poinformował, że wzorem lat ubiegłych nasz Ogród Biblijny został zgłoszony do prezentacji podczas organizowanego w Krakowie w dniach 29 maja – 16 czerwca „Święta Ogrodów”. Spotkanie krakowian w naszym Ogrodzie Boga będzie 31 maja po Mszy Św. o godz. 12-tej. Obok zwiedzania z przewodnikiem Ogrodu będziemy gościć Pana Jana Malika znanego animatora kultury z Jego autorskim poetycko – muzycznym występem.
 • Renata Rutkiewicz podkreśliła jak ważne są kazania skierowane do dzieci na Mszy Św. o godz. 12-tej.  Ksiądz Jacek zapewnił,że będą one kontynuowane.
 • Krystyna Dąbek przypomniała o nadchodzącym w maju br. 25 leciu kapłaństwa Dariusza Porzucka, który jest opiekunem Ziemi Boga i posługuje w naszym Kościele.
 • Ks. Jacek poinformował o wizycie w Urzędzie miasta Krakowa (wspólnie z Panią Dyrektor Domu Opieki Społecznej przy ul. Praskiej 25 oraz z Panem Florczykiem b. radnym, społecznikiem) w celu ponownego zgłoszenia rozległych i głębokich kałuży po deszczach na ulicy Czarodziejskiej przy wejściach do DPS-u i bramie wjazdowej do Seminarium Salezjańskiego. W przyszłym tygodniu ma się odbyć wizja lokalna z Urzędu Miasta. Jest szansa na poprawienie sytuacji.
 • Ks. Jacek podał informację, ze w naszym ośrodku duszpasterskim jest w pierwsze piątki miesiąca  roznoszona przez księży i diakonów Komunia Święta na życzenie dla  20 chorych, oraz w każdą niedzielę dla 6 chorych.
 • Krystyna Jasińska na zakończenie Rady Duszpasterskiej podzieliła się   rozmową z pewnym młodym – zagubionym duchowo – człowiekiem i wskazała na potrzebę zwrócenia uwagi na taką młodzież, która szuka pomocy ale przy naszym ośrodku takiej nie znajduje. Jest to szczególnie trudny i niestety coraz częstszy problem w dzisiejszych czasach. Dlatego należy na to zwrócić uwagę.

Zebranie zakończyła wspólna modlitwa.

Protokół z zebrania Rady Duszpasterskiej

Łosiówka, 8 grudnia 2019

Ks. Jacek Ryłko przywitał członków obu rad, po czym opowiedział o wizycie św. Mikołaja, który odwiedził dzieci w niedzielę na Mszy św. o godz. 12-tej. Na spotkanie ze św. Mikołajem przyszło dużo dzieci i słodyczy wystarczyło dla wszystkich. Następnie Ksiądz wymienił aktywne w roku 2019 grupy duszpasterskie działające przy kościele na Łosiówce. Są to Salezjanie Współpracownicy, Grupa Charytatywna, Róże Różańcowe, Rodzina Boga, Ogród Boga, Grupa Ekonomiczna, Scholanki. Ksiądz podkreślił z uznaniem jednoosobową działalność Pani Krystyny Cyganek, która opiekuje się kaplicą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej.

Ksiądz Jacek stwierdził, że należy rozszerzyć skład zespołu Sygnaturki, a przez to tematykę zawartości pisemka. Ksiądz również widzi możliwość pogłębienia większej łączności z parafią grupy Ziemia Boga, oraz zapisania się nowych członków do Salezjanów Współpracowników.

Następnie Ksiądz podał prace, które należy wykonać w kościele i w jego otoczeniu:

 • Konserwacja Krzyża misyjnego znajdującego się przed kościołem będzie wykonana na wiosnę w przyszłym roku.
 • Jest przywiezione i rozłożone kruszywo do wyrównania dziur na parkingu. Planowane jest położenie kostki i kosztowałaby to ok. 40-50 tys. zł.
 • Jest propozycja przeniesienia gablotki z ogłoszeniami na przeciwległą stronę obecnego umiejscowienia tak aby był wygodniejszy do niej dostęp. Obecni na zebraniu członkowie sprzeciwiają się zmianie ponieważ wskazane nowe miejsce jest położone niżej i po deszczach zbiera się tam woda, a przy niższych temperaturach może być ślisko.
 • W Oratorium należałoby wymienić deski podłogowe ponieważ część z nich jest spróchniała.
 • Strop nad kościołem należy zakonserwować i ocieplić.
 • Będą wymienione żarówki w kościele na takie aby dawały więcej światła i były energooszczędne. W chwili obecnej trwa rozeznanie przez fachowców jakie żarówki zakupić.
 • W związku ze zbliżającymi się świętami będą skierowane do parafian życzenia od Księży Salezjanów. Będą dostarczone do skrzynek pocztowych w miejscu zamieszkania (domki jednorodzinne i bloki).
 • zamieszkania ( domki jednorodzinne i bloki).

Pan Janusz Lelek opiekun Ogrodu Boga powiedział, że zrobi plan jakie rośliny należy zakupić na wiosnę. Pani Krystyna Dąbek zobowiązała się pokryć część kosztów zakupu do Ogrodu ze składek Róży Różańcowej której jest zelatorką.

Zebranie zakończyła wspólna modlitwa

Renata Rakoczy