Wyniki wyszukiwania dla:

Rada Ekonomiczna


  • Rada Ekonomiczna (RE) – powołana 17 października 2011; inicjuje ona i konsultuje działania ekonomiczne naszego duszpasterstwa i jest pomocą doradczą dla naszego duszpasterza, ks. Mateusza Koziołka SDB
  • W skład Rady wchodzą: ks. Mateusz Koziołek SDB, Dariusz Krzyk (przewodniczący), Renata Rakoczy (z urzędu jako wiceprzewodnicząca Rady Duszpasterskiej), Jerzy Gabryś,  Jerzy Maciejowski, Mieczysław Michalski (sekretarz), Stanisław Stelmach, Marian Świder (wiceprzewodniczący), Danuta Turczyńska (wiceprzewodnicząca). Honorowym członkiem RE jest Ryszard Wierzbicki