Wyniki wyszukiwania dla:

Pogrzeb


Zgłoszenie pogrzebu:

  • Zgłoszenia dokonują członkowie rodziny
  • Datę pogrzebu ustala się z administracją cmentarza, na którym ma odbyć się pogrzeb

Potrzebne dokumenty:

  • Akt zgonu z USC
  • Dokument z USC zatytułowany „Część przeznaczona dla administracji cmentarza”