Wyniki wyszukiwania dla:

Bractwo miłośników Ogrodu Boga


Bractwo zrzesza grupę chętnych parafian i osoby spoza parafii, a ma na celu dbanie o ogród biblijny (o rośliny oraz budowle), oprowadzanie chętnych po „Ogrodzie Boga” oraz propagowanie idei ogrodów biblijnych. Do bractwa mogą należeć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – między 15 a 18 rokiem życia za zgodą rodziców, a do 15 roku życia razem z opiekunem.

Zarząd Bractwa tworzą:

p.o. prezesa – Janusz Lelek; wice-prezes – ks. dr Robert Bieleń sdb; prezes honorowy  – dr hab. Zofia Włodarczyk (twórczyni ogrodów biblijnych w Europie Środkowo-Wschodniej; sekretarz – Zofia Wajda; Naczelny Ogrodnik – Michał Zajączkowski; członek Zarządu – Grzegorz Kopeć.

Członkami honorowymi w uznaniu zasług na rzecz „Ogrodu Boga” są: Krystyna Dąbek, Romana Golba, Irena Harendarz; Ryszard Wierzbicki; ks. Robert Kruczek sdb; ks. Leszek Kruczek sdb; Mirosław Kowalczyk.

Zapraszamy chętnych do wypełnienia formularza wstąpienia do Bractwa lub do zgłaszania się do ks. Roberta.

Za pomocą naszego ogrodu biblijnego chcemy zrealizować projekt duszpasterski: „ŚLADAMI JEZUSA W KSIĘDZE NATURY. Przechadzki po ogrodzie biblijnym”. Odbiorcami tego spotkania z Jezusem w „Księdze Natury” (przyrody) są wierzący i niewierzący, zarówno młodzi, jak i dorośli. Animującymi projekt są zwłaszcza członkowie Bractwa.

dr Robert Bieleń sdb

 

OGRÓD BIBLIJNY NA ŁOSIÓWCE W KRAKOWIE POD NAZWĄ „OGRÓD BOGA”

Ogród biblijny jest jednym z typów organizacji ogrodów i to z założenia najpiękniejszym, bo najbliższym ideałowi czyli ogrodowi rajskiemu. Albowiem do Księgi natury, którą z istoty jest uprawiany ogród, dodana jest druga, jeszcze wspanialsza Księga – Biblia.
Nasz ogród składa się obecnie z czterech części:

  1. Ogród Wiary-Nadziei-Miłości
  2. Ogród Paschalny
  3. Ogród Kościoła
  4. Ogród Miłosierdzia

Ogród biblijny powstał z końcem 2013 r. na kilku trawnikach, które znajdują się przed salezjańskim kościołem pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie, w dzielnicy Dębniki, na terenie zwanym Łosiówką. Inspiracją do jego powstania była przypowieść Pana Jezusa o morwie i gorczycy (Łk 17, 5-6) oraz drzewo morwy rosnące na terenach zielonych obok kościoła, na trawniku przy parkingu kościelnym. Przypowieść ta, wraz z drugą przypowieścią o gorczycy (Mt 13, 31-32) i opisem biologicznym obu roślin znalazła się na ustawionej przy morwie tablicy biblijno-przyrodniczej. Obok zrobiono poletko, na którym posadzono gorczycę, a w słoiku na kiju umieszczono na środku tego poletka ziarenka gorczycy. Drugą ważną inspiracją powstania ogrodu biblijnego na Łosiówce było spotkanie duszpasterza z twórczynią ogrodów biblijnych w Polsce i Europie Środkowej czyli dr hab. Zofią Włodarczyk. Ponieważ przypowieść o morwie i gorczycy mówi o wierze, dlatego 2 metry dalej, obok akacji, ustawiono tablicę z cytatami biblijnymi o nadziei (akacja bowiem symbolizuje nadzieję: Hbr 6, 18b-18a; Mdr 14, 6b; Wj 25, 10a) i kolejne 2 metry dalej tablicę z cytatami o miłości (Mt 5, 43-45; Mdr 39, 13), wokół której posadzono róże. Całość trawnika zrekultywowano kładąc na ziemi włókninę ogrodniczą, którą pokryto ciemnymi kamyczkami. W ten sposób powstała pierwsza część ogrodu poświęcona tzw. cnotom boskim (teologalnym) – wierze, nadziei i miłości. Należy przy tym podkreślić, że od początku tworzenia ogrodu zastosowano na tablicach opis dwujęzyczny czyli obok języka polskiego znalazł się język angielski. Chodziło o umożliwienie osobom spoza Polski, w tym gościom Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., skorzystania z przesłania ogrodu.

Drugą częścią ogrodu jest Ogród Paschalny składający się obecnie z sześciu stacji, które tworzą kompozycje roślin z przedmiotami. W kolejności od prawej strony są to: Wjazd do Jerozolimy (palmy daktylowe), Ostatnia wieczerza (zboża i gorzkie zioła oraz stół wieczerzy wraz z talerzem i kubkiem), Ogród Oliwny (oliwki oraz głaz modlitewny), Pretorium i Droga Krzyżowa (głożyna cierń Chrystusa, lasecznica trzcinowata i pełzające róże oraz słup biczowania), Golgota (bylica piołun i dwukolczak śródziemnomorski oraz skała z Jezusem na krzyżu i stojącymi obok figurami Maryi i św. Jana Apostoła), Otwarty Grób (aloes i len oraz otwarty grób).

Kolejną częścią jest ogród Kościoła. Powstał on dzięki inspiracji płynącej z dziesięciu bukszpanów ukształtowanych na kule przypominające głowy, które to rośliny rosły na trawniku w formie trójkąta o zaokrąglonych końcach. Do dziesięciu kul dosadzono jeszcze dwa kolejne bukszpany, dodano tabliczki z imionami apostołów w języku polskim i angielskim, i tak pojawiło się w ogrodzie dwunastu apostołów (Kościół jako Wspólnota wierzących zbudowana na dwunastu apostołach). Dodatkowo dosadzono małą choinkę podobnej wielkości obrazującą apostoła Narodów czyli św. Pawła. Obok przygotowano poletko na zboże, wśród którego pojawia się też i chwast (wierzący przynoszący plon obfity, przypowieść o ziarnie i chwaście). W środku ogrodu rośnie wiąz ukształtowany w formie głowy/parasola symbolizujący rajskie drzewo życia, a zarazem Chrystusa, który jest głową Kościoła. Następnie zasadzono winorośle (Kościół jako winnica), a później pojawiły się owieczki, których liczba stopniowo rosła (Kościół jako owczarnia). Do wszystkiego dodano ogrodzenie i symboliczną wąską bramę (Chrystus jako brama oraz Kościół – winnica i owczarnia posiadająca swoje ogrodzenie). Na koniec zbudowano jeszcze skałę (Bóg – skała zbawienia, Kościół – opoka). Do skały przylega studnia patriarchy Jakuba, do której ze skały spływa woda (Kościół jako przestrzeń spotkania z Jezusem Chrystusem oraz źródło łaski Bożej).

Czwarta część ogrodu powstała jako kontrapunkt do ogrodu Wspólnoty Kościoła. Albowiem biblijną ilustracją opuszczenia Kościoła jest zagubiona owieczka zaplątana w ciernie z powodu oddalenia się od ogrodu Kościoła, Niemniej jednak nie jest ona stracona, bo szuka ją Dobry Pasterz. I te dwie prawdy przedstawiono poprzez zbudowanie wzgórka z zaplątaną w cierniach owieczką, obok której postawiono drewnianą rzeźbę pochylonego nad nią Chrystusa frasobliwego. Ten punkt stał się ilustracją przypowieści o zagubionej owcy (Łk 15, 1-7) czyli o miłosierdziu Syna Bożego. Po pewnym czasie obok przedstawiono dwie dalsze łukaszowe przypowieści o miłosierdziu. Przypowieść o zagubionej drachmie czyli o miłosierdziu Ducha Świętego (Łk 15, 8-10) obrazuje podłoga domu i oparta o nią miotła. Natomiast Przypowieść o zagubionych dwóch synach marnotrawnych czyli o miłosierdziu Ojca (Łk 15, 11-32) ilustrują odrzwia domu w których jest eksponowany fragment obrazu Rembrandta na ten temat oraz drzewko szarańczynu strąkowego, którego owoce chciał na obczyźnie jeść młodszy syn. Czwartym elementem powstałego w ten sposób ogrodu Miłosierdzia jest stacja przebaczenia ilustrująca pytanie św. Piotra „Ile razy należy przebaczać, czy aż siedem?” (Mt 8, 21-22) – siedem kamieni tworzy znak zapytania, a obok usypany jest kopiec z 77 kamieni.

Ogród mógł powstać również dzięki temu, że duszpasterz spotkał na swojej drodze oprócz p. Zofii również innych wspaniałych ludzi, którzy wsparli go finansowo jako darczyńcy i ofiarodawcy (m.in. miejscowe Róże różańcowe) lub włączyli się bezpośrednio w tworzenie ogrodu. Nad robotami technicznymi czuwa od początku i często je sam wykonuje przedsiębiorca Ryszard Wierzbicki. Konsultantem plastycznym ogrodu jest artysta ks. Robert Kruczek sdb (mający do pomocy brata bliźniaka ks. Leszka), który zaprojektował budowle w ogrodzie – grób Pański, studnię Jakuba wraz ze skałą zbawienia oraz golgotę. Również wiele piękna w ogród wniósł wykonawca wymienionych budowli mistrz kamieniarski Mirosław Kowalczyk, prawdziwy artysta pracujący ze skałami. W tym miejscu bowiem należy podkreślić, że budowle w naszym ogrodzie wykonane są z wapienia czyli z takiej samej skały z jakiej były istniały w rzeczywistości czyli w Ziemi Świętej.

Celem animacji rozwoju ogrodu 8 grudnia 2016 r. zostało powołanie „Bractwo Miłośników Ogrodu Boga”. Bractwo zrzesza grupę zarówno parafian, jak i osób spoza parafii. Ma ono na celu dbanie o ogród biblijny czyli o rośliny oraz budowle, oprowadzanie chętnych po „Ogrodzie Boga” oraz propagowanie idei ogrodów biblijnych. Do bractwa mogą należeć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – między 15 a 18 rokiem życia za zgodą rodziców, a do 15 roku życia razem z opiekunem. Bractwo posiada swój Statut, Zarząd, grono członków honorowych oraz własną podstronę internetową na stronie wspólnoty duszpasterskiej Łosiówki. (gdzie się w tej chwili znajdujemy).

W niedzielę, 23 października 2016 r, o godz. 17.30, w TV Trwam w ramach programu „Okiem kamery” został wyemitowany reportaż nt. ogrodów biblijnych pt. „Księga natury”, a w nim został zaprezentowany również nasz Ogród biblijny z Łosiówki. Zapraszamy do oglądnięcia całości reportażu, który trwa 30 min. (zob. obok). Od 2017 r. ogród nasz bierze udział w małopolskim Festiwalu Święta Ogrodów.

ks. dr Robert Bieleń sdb